FI
| LOGIN
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
×
 

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot ja asiakasinformaatio

I. Yleiset sopimusehdot

§ 1 Perussäännökset

(1) Seuraavat sopimusehdot koskevat kaikkia sopimuksia, jotka solmit kanssamme ollessamme palveluntarjoajana (Fleurs de Paris Deutschland GmbH) verkkosivustolla https://www.fleursdeparis.fi/. Jollei toisin ole sovittu, ei mahdollisten omien käyttämiesi ehtojen sisällyttäminen ole mahdollista.

(2) Seuraavissa säännöissä kuluttajalla tarkoitetaan jokaista luonnollista henkilöä, joka solmii sopimuksen sellaiseen tarkoitukseen, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjä on jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka sopimusta solmittaessa harjoittaa itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaansa.

§ 2 Sopimuksen syntyminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti.

(2) Jo asettamalla kulloisenkin tuotteen verkkosivustollemme teemme sinulle sitovan tarjouksen sopimuksen solmimiseksi tuotekuvauksessa ilmoitetuin ehdoin.

(3) Sopimus syntyy verkkokauppasovelluksen kautta seuraavasti:
Ostettavaksi tarkoitetut tavarat viedään "ostoskoriin". Voit avata "ostoskorin" näytölle navigointipalkissa olevan painikkeen avulla ja muuttaa sen sisältöä milloin tahansa.
Avattuasi sivun "Kassa" ja syötettyäsi henkilötietosi sekä maksu- ja lähetystavat näet vielä lopuksi kaikki tilaustiedot tilauksen yhteenvetosivulla. Jos käytät maksutapana jotain välitöntä maksutapaa (esim. PayPal / PayPal Express / Amazon-Payments, Postpay, Sofort), sinut ohjataan joko verkkokaupassamme olevan tilauksen yhteenvetosivulle tai välittömän maksutavan palveluntarjoajan internetsivustolle.
Jos sinut ohjataan kulloiseenkin välittömään maksujärjestelmään, tee siellä tarvittava valinta tai syötä tietosi. Lopuksi sinut ohjataan takaisin verkkokauppaamme tilauksen yhteenvetosivulle.
Ennen tilauksen lähettämistä voit vielä tarkistaa kaikki tiedot, muuttaa niitä (myös internetselaimen ”Takaisin”-toiminnolla) tai keskeyttää oston.
Kun lähetät tilauksen ”Osta”-painikkeella, ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen sitovasti, jolloin ostosopimus tulee voimaan.

(4) Tekemäsi tarjouspyynnöt eivät sido sinua. Teemme sinulle sitovan kirjallisen tarjouksen (esim. sähköpostilla), jonka voit hyväksyä viiden päivän kuluessa.

(5) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen solmimisen yhteydessä vaadittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse, osittain automaattisesti. Sinun on siksi varmistettava, että meille antamasi sähköpostiosoite on oikea, sähköpostiviestien vastaanottaminen on teknisesti varmistettu ja erityisesti se, että sitä ei ole estetty roskapostisuodattimilla.

§ 3 Yksilöllisesti räätälöidyt tavarat

(1) Sinä annat meille tavaroiden yksilölliseen toteutukseen tarvittavat tiedot, tekstit tai tiedostot online-tilausjärjestelmän kautta tai sähköpostitse viimeistään heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Mahdollisia tiedostomuotoihin liittyviä rajoituksiamme on noudatettava.

(2) Sitoudut siihen, että et lähetä sellaisia tietoja, joiden sisältö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia (erityisesti tekijänoikeudet, nimeä koskevat oikeudet, tavaramerkkioikeudet) tai voimassa olevia lakeja. Vapautat meidät nimenomaisesti kaikista tässä yhteydessä voimassa olevista kolmansien osapuolien vaatimuksista. Tämä koskee myös tässä yhteydessä tarvittavan oikeudellisen edustuksen kuluja.

(3) Emme tarkista lähetettyjen tietojen sisällön oikeellisuutta emmekä siten ota vastataksemme virheistä.

§ 4 Tarjottuja maksutapoja koskevat erityiset sopimukset
(1) Luottokelpoisuuden tarkistus  Mikäli kyse on luottokaupasta, esim. maksettaessa laskulla tai tiliveloituksella, luovutamme tietosi oikeutettujen etujemme takaamiseksi Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram KG:lle, osoite Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 1, 10787 Berliini, Saksa, joka tarkistaa maksukykysi matemaattistilastollisella menetelmällä. Pidätämme maksukyvyn tarkistuksen tuloksen perusteella oikeuden kieltäytyä laskulla tai tiliveloituksella tapahtuvasta maksutavasta.

§ 5 Pidätysoikeus, omistusoikeuden pidätys
(1) Voit soveltaa pidätysoikeutta vain, jos kyse on saman sopimussuhteen saatavista.

(2) Tavara on omaisuuttamme niin kauan, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaan.

(3) Mikäli olet yrittäjä, pätevät lisäksi seuraavat kohdat:

a) Omistusoikeutemme tavaraan säilyy, kunnes kaikki voimassa olevan kauppasuhteen saatavat on maksettu. Ennen kuin pidätetyn tavaran omistusoikeus on siirtynyt, ei tavaran panttaaminen tai vakuutena käyttäminen ole sallittua.

b) Voit jälleenmyydä tavaran tavallisessa kaupankäynnissä. Tässä tapauksessa luovutat jo nyt kaikki jälleenmyyntiin perustuvat saatavasi laskun koko summaa vastaavassa määrässä meille, ja me hyväksymme luovutuksen. Oikeutesi saatavan perimiseen säilyy edelleen. Mikäli et suorita maksusitoumuksiasi asianmukaisesti, varaamme kuitenkin oikeuden periä saatavan itse.

c) Mikäli pidätetty tavara liitetään tai sekoitetaan, on meillä osaomistajuus uuteen tavaraan pidätetyn tavaran laskutusarvon mukaisessa suhteessa muihin työstettyihin tavaroihin työstämisajankohtana.

d) Velvollisuutemme on meille kuuluvien vakuuksien luovuttaminen pyynnöstäsi sikäli, kun vakuuksiemme realisoitavissa oleva arvo varmistettavaan saatavaan ylittää 10 %. Luovutettavien vakuuksien valinta kuuluu meille.

§ 6 Takuu
(1) Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.

(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkistamaan tavara välittömästi toimituksen yhteydessä laatu- ja määräpoikkeamien, näkyvien puutteiden ja kuljetusvaurioiden varalta ja ilmoittamaan puutteista meille sekä huolitsijalle mahdollisimman pian. Tämän noudattamatta jättäminen ei vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

(3) Mikäli olet yritys, pätee voimassa olevista takuumääräyksistä poikkeavasti:

a) Tavaran ominaisuudeksi pätee vain antamamme tiedot ja valmistajan tuotekuvaus kuten se on sovittu, ei kuitenkaan valmistajan muu mainos, julkinen kehu tai ilmoitus.

b) Puutteiden ilmetessä suoritamme takuun harkintamme mukaan korjaamalla tai vaihtamalla. Mikäli virheen korjaaminen ei onnistu, voit oman valintasi mukaan vaatia alennusta tai irtisanoa sopimuksen. Virheen korjaaminen käsitetään epäonnistuneeksi kahden tuloksettoman yrityksen jälkeen, mikäli erityisesti asian tai puutteen tavasta tai muista olosuhteista ei ilmene jotakin muuta. Mikäli kyse on korjauksesta, meidän ei täydy vastata kasvaneista kuluista, jotka syntyvät, kun tavara kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin suorituksen luovutuspaikkaan, mikäli kuljetus ei vastaa tavaran määriteltyä käyttöä.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta lähtien. Lyhennetty takuuaika ei päde:

– meihin sellaisissa syyksiluettavissa tuottamuksellisissa vaurioissa, jotka johtuvat hengenvaarasta, fyysisestä tai terveysvaarasta ja törkeästi tuottamuksellisista tai tahallisesti aiheutetuista vaurioista;
– mikäli olemme petollisesti vaienneet puutteesta tai antaneet takuun tavaran ominaisuudesta;
– tavaroihin, joita on käytetty niiden tavallisia käyttötarkoituksia vastaavasti rakennuksessa ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteellisuuden;
– lakisääteisissä takautumisvaatimuksissa, joita vaadit yhdessä takuuoikeuksiesi kanssa.

§ 7 Sovellettava laki, täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajia tämä sovellettava lain valinta koskee vain, mikäli tällä ei poisteta suojaa, jonka kuluttajan normaalin asuinpaikkavaltion pakottavat lainmukaiset määräykset tarjoavat (edullisemmuussääntö).

(2) Kaikkien kanssamme solmituista liikesuhteista syntyneiden suoritusten täytäntöönpanopaikka sekä oikeuspaikka on toimipaikkamme, mikäli et ole kuluttaja, vaan kauppias, julkisen oikeuden oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erillisvarallisuus. Sama pätee, mikäli sinulla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai EU:ssa, tai mikäli asuinpaikka tai yleinen oleskelupaikka ei ole kanteen nostamisen ajankohtana tiedossa. Oikeus vedota jonkin toisen lakisääteisen oikeuspaikan oikeuteen jää voimaan.

(3) YK-kauppalain määräyksiä ei erillisesti sovelleta.


II. Asiakasinformaatio

1. Myyjän tiedot

Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin

Saska

Puhelin: +49 30 12084350 (ma–pe, klo 9–17)
Sähköposti: info@fleursdeparis.fi

Tuomioistuimen ulkopuolinen riitojen ratkaisu:Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen foorumin tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojen ratkaisuun (ODR-sivusto) osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.
Emme ole valmiita osallistumaan kuluttajariita-asian sovittelumenettelyyn.

2. Tietoa sopimuksen syntymisestä

Sopimuksen syntymisen tekniset vaiheet, varsinainen sopimuksen solmiminen ja korjausmahdollisuudet tapahtuvat yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdassa ”Sopimuksen syntyminen” esitettyjen määräysten mukaisesti.

3. Sopimuskieli, sopimustekstin säilyttäminen

3.1. Sopimuskieli on saksa.

3.2. Emme tallenna sopimustekstiä kokonaisuudessaan. Ennen kuin verkkokaupan ostoskorijärjestelmässä tehty tilaus lähetetään, voidaan sopimuksen tiedot tulostaa selaimen tulostustoiminnolla tai tallentaa sähköisesti. Kun tilaus on saapunut meille, lähetämme sinulle vielä kerran sähköpostitse tilaustiedot, lakisääteisesti määritellyt tiedot koskien etämyyntisopimuksia sekä yleiset sopimusehdot.

3.3. Verkkokaupan ostoskorijärjestelmän ulkopuolisten tarjoustiedustelujen yhteydessä toimitetaan kaikki sopimustiedot sitovan tarjouksen puitteissa kirjallisesti, esim. sähköpostilla, jonka voi tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. avaran tai palvelun olennaiset ominaisuudet

Tavaran ja/tai palvelun olennaiset ominaisuudet löytyvät kulloisestakin tarjouksesta.

5. Hinnat ja maksutavat

5.1. Kussakin tarjouksessa esitetty hinta sekä toimituskulut muodostavat kokonaishinnan. Kokonaishinta käsittää kaikki hinnoittelun osat, mukaan luettuna kaikki lankeavat verot.

5.2. Toimituskulut eivät sisälly myyntihintaan. Toimituskulut saa näytölle vastaavasti merkityn painikkeen avulla verkkosivustollamme tai kunkin tarjouksen yhteydessä. Ne ilmoitetaan eriteltyinä tilaustapahtuman aikana ja veloitetaan sinulta, mikäli toimitus ei ole ilmainen.

5.3. Mikäli toimitus tapahtuu Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan, voi maksettavaksi tulla myös muita, meille kuulumattomia kuluja, kuten esim. tullimaksut, verot tai rahansiirtomaksut (luottolaitosten siirto- tai vaihtokurssimaksut), jotka veloitetaan sinulta. Rahansiirrosta syntyneet kulut veloitetaan sinulta myös niissä tapauksissa, joissa toimitus tapahtuu EU-jäsenvaltioon, mutta maksu on järjestetty Euroopan Unionin ulkopuolella.

5.4. Käytössäsi olevat maksutavat löytyvät vastaavasti merkityllä painikkeella verkkosivustollamme tai ne ilmoitetaan kunkin tarjouksen yhteydessä.

5.5. Mikäli yksittäisten maksutapojen yhteydessä ei ole toisin määritelty, ovat solmitun sopimuksen perusteella syntyneet maksuvaatimukset välittömästi erääntyviä.

6. Toimitusehdot

6.1. Toimitusehdot, toimituspäivä sekä mahdollisesti olemassa olevat toimitusrajoitukset löydät verkkosivustoltamme vastaavasti merkityllä painikkeella tai kunkin tarjouksen yhteydessä.

6.2. Mikäli olet kuluttaja, on lakisääteisesti määritelty, että ostetun tavaran satunnainen tuhoutumisriski tai huononemisen riski toimituksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun otat tavaran vastaan, riippumatta siitä, onko toimitus vakuutettu tai vakuuttamaton. Tämä ei ole voimassa, mikäli tilaat kuljetuksen itsenäisesti sellaiselta kuljetusyritykseltä tai muulta toimituksesta vastaavalta henkilöltä, joka ei ole yrityksen nimeämä.

Mikäli olet yrittäjä, tapahtuvat toimitus ja lähetys omalla vastuullasi.

7. Lakisääteinen virhevastuu

Virhevastuu noudattaa yleisten sopimusehtojemme (osa I) ”Takuu”-kohdan määräyksiä.
Kauppiasliiton (Händlerbund) IT-oikeuteen erikoistuneet asianajajat ovat laatineet nämä yleiset sopimusehdot ja asiakasinformaation ja niiden lainmukaisuutta seurataan jatkuvasti. Kauppiasliitto (Händlerbund) Management AG takaa tekstien oikeusvarmuuden ja vastaa varoitustapauksista. Lisätietoa löydät osoitteesta

https://www.haendler­bund.de/agb-service.

viimeisin päivitys: 24.5.2018

Maksu ja toimitusehdot.


Löydä meidät täältä

Tilaa uutiskirje täältä

Maksu etukäteen

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postiosoite:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.fi